SaLovePeeTeam

โย่ว วัสซาบบ ^^

ลงชื่อเข้าใช้สักหน่อยน้าาาาา ^^

อ่อ! แล้วอย่าลืม กลับไปยืนยันในเมล์ด้วยน่ะเออ...^O^

We're SaLoveP'ee Team.


  ทุนแลกเปลี่ยนประเทศเดนมาร์ก

  Share
  avatar
  OOD-OOD
  Admin's Sweetheart
  Admin's Sweetheart

  จำนวนข้อความ : 17
  Join date : 06/06/2010
  Age : 26
  ที่อยู่ : Thungsong, Nakhon Si Thammarat

  ทุนแลกเปลี่ยนประเทศเดนมาร์ก

  ตั้งหัวข้อ by OOD-OOD on Wed Jun 09, 2010 10:38 pm  เดนมาร์กเป็นประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย แต่เดิมทางรัฐบาลเดนมาร์กมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทย โดยผ่านทางสถาบัน AIT เพื่อให้ผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนั้น ในปัจจุบันได้ระงับไปแต่ยังมีทุนอื่น ๆ ที่นักศึกษาจากประเทศไทยสามารถขอรับทุนได้ดังนี้

  ทุน DUO-Denmark Fellowships

  เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของทุนที่น่าสนใจจากเดนมาร์ก ภายใต้โครงการASEM-DUO Fellowship Programme ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศเดนมาร์กและประเทศสมาชิกอาเซม(ASEM) โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์
  ทุนนี้พิจารณาข้อแสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา Health Sciences,Natural Sciences (รวมถึง Engineering ) และ Culture (รวมถึง Linguistics) โดยอาจารย์หรือนักศึกษาจะต้องแลกเปลี่ยนเป็นคู่ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้คือ

  - Student Duo ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาปี 4
  เพื่อจับคุ่แลกเปลี่ยนกับนักศึกษาชาวเดนมาร์กซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน ( 4-6 เดือน)) และนักศึกษาทั้งคู่จะได้รับทุนสนับสนุน

  - Professor duos อาจารย์จะใช้เวลาในการแลกเปลี่ยน 1 เดือน และทั้งคู่จะได้รับทุนสนับสนุน

  อนึ่งหากผู้ได้รับทุนต้องการลดระยะเวลาการแลกเปลี่ยน สามารถทำได้โดย Student duo ลดลงได้เป็นอย่างน้อย 4 เดือน และ Professor duos ลดได้เป็นอย่างน้อย 3 สัปดาห์

  โครงการ The DUO-Denmark Fellowship เป็น 1 ในโครงการของ the ASEM-DUO Fellowship Programs ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงต่างประเทศ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเดนมาร์ก โดยประเทศสมาชิกอาเซม ที่ร่วมโครงการนี้ ประกอบไปด้วย บรูไน จีน อินโดนีเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนามและประเทศไทย โดย 2 กระทรวงของเดนมาร์ก จะแบ่งแยกความเกี่ยวข้องกับแระเทศเหล่านี้คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จะอยู่ในกลุ่มประเทศบรูไน มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น และสิงค์โปร์ ส่วนกระทรวงต่างประเทศ จะเกี่ยวข้องกับ จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ ไทย

  สำหรับรูปแบบของการแลกเปลี่ยนนั้น จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยของเดนมาร์กกับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเซีย โดยเป็นโครงการร่วมมือกัน ดังนั้น คนที่รับผิดชอบที่มาจับคู่กันจะถูกเรียกว่า project head คู่หนึ่งจะมี 2 project head ซึ่งนักศึกษาที่ร่วมโครงการจะเป็นระดับ Senior Student หรืออยู่ปี 4 ฝ่ายหนึ่งก็จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัยในเดนมาร์ก ในทางกลับกัน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเดนมาร์กก็จะเดินทางไปยังสถาบันของอีกฝ่าย

  นักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยปรกติจะได้เกรดในการศึกษาตามรูปแบบที่จะได้ในการศึกษาปรกติ ส่วนปริญญาบัตรนั้นจะได้ 2 ใบ เพราะศึกษา 2 แห่ง

  กรณีของ Professor duo โดยปรกติจะเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ไปทำหน้าที่บรรยายทำวิจัย หรือกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์แห่งการตอบแทนซึ่งกันและกัน ทั้งความรู้ทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม

  คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ
  ในกรณีของสายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างประเทศเดนมาร์กกับชาติต่าง ๆ ที่เข้าร่วมรวมทั้งประเทศไทย จะเน้นคุณสมบัติเพียงเรื่องของสัญชาติ เช่น ฝ่านเดนมาร์กก็ต้องเป็นสัญชาติเดนมาร์กอีกฝ่ายก็เป็นสัญชาติต่าง ๆ ตามประเทศที่ระบุ

  ส่วนกรณีของสายกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของเดนมาร์กนั้นจะเน้นไปที่ project เป็นสำคัญ โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมี project ใหม่ ๆ และไม่ได้อยู่ภายใต้โครงการอื่น ๆ project ที่เพิ่งใช้สมัครเป็นครั้งแรกเท่านั้นจึงจะอยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา โดย project ทั้งหมดต้องอยู่ในปีการศึกษาเดียว

  The DUO-Denmark จะสนับสนุน project ต่าง ๆ เฉพาะที่อยู่ในสาขาเหล่านี้เท่านั้นคือ
  Health Sciences
  Natural Sciences ( Including Engineering) ; and
  Culture ( Including Linguistics)


  สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการควรทราบ

  ได้รับการยกเว้นในเรื่องค่าเรียนสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ส่วนในเรื่องการทำ project นั้นสามารถทำโดยไม่ต้องขอการสนับสนุนด้านการเงินร่วมจากแหล่งอื่น ๆ

  มีการประกันภัยและประกันสุขภาพ ที่ทำโดยนักศึกษาหรืออาจารย์ที่ร่วมโครงการ (ผู้ที่อยู่เกิน 6 สัปดาห์ไปแล้ว การประกันสุขภาพจะอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลเดนมาร์ก โดยผู้ทำประกันไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายใด ๆ )

  เรื่องการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของนักศึกษาหรืออาจารย์ สถาบันที่รับเข้าไปจะเป็นผู้ให้คำแนะนำอย่างจริงจัง

  การรับสมัคร
  การประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จะทำอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ของ Secretariat คือ (http://www.asemduo.org) และแบบฟอร์มการสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ก็จะสามารถหาได้ในเว็บไซด์นี้เช่นเดียวกัน โดยต้องกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่ง Duo-Denmark จะรับใบสมัครแยกเป็น 2 ส่วน project หนึ่งจะมาจาก Danish project head ส่วนอีกชุดจะมาจาก Asian project head

  สำหรับการส่งใบสมัครคือ ช่วงปลายเดือนมิถุนายน โดยในกระบวนการคัดเลือกผ็สมัครนั้นจะทำโดยคณะกรรมการคัดเลือกที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลเดนมาร์ก

  ผู้สนใจสมารถสอบถามข้องมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.asemduo.org หรือที่ kisung@asemduo.org และส่งของเสนอโครงการเพื่อขอทุนผ่านทาง E-mail ไปยังkisung@asemduo.org โดยใช้หัวข้อเรื่อง For the attention of the Director-General of ASEM-Duo,Dr.Keuk-Je sung

  ทุนเรียนปริญญาเอก

  IT University of Copenhagen ได้มีการขยายงานวิจัยด้สน Video Game of Information Technology ได้รับความร่วมมือจากโครงการ” Open Source Design and Development of Persistent Game Worlds” หรือ ODDPAW มอบทุนให้กับนักศึกษาที่จบปริญญาโทหรือเทียบเท่า เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาเอก Ph.d โดยมีระยะเวลาของทุน 3 ปี ได้รับทุนเดือนละ 20,000 DKK ต่อเดือน

  หมดเขตรับสมัคร
  วันที่ 30 กันยายน 2010
  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.itu.dk
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  สถานทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย
  10 ซอยอรรถการประสิทธิ์ ถนนสาทรใต้
  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  โทร 0-2343-1100
  โทรสาร 0-2213-175222
  E-mail: bkkamb@um.dk Website: www.ambbangkok.um.dk

  Credit ที่มา "การศึกษาวันนี้"

   เวลาขณะนี้ Sat Jan 19, 2019 7:54 am