SaLovePeeTeam

โย่ว วัสซาบบ ^^

ลงชื่อเข้าใช้สักหน่อยน้าาาาา ^^

อ่อ! แล้วอย่าลืม กลับไปยืนยันในเมล์ด้วยน่ะเออ...^O^

We're SaLoveP'ee Team.


  เทคนิคการทำแฟ้มผลงาน [Portfolio] 2

  Share
  avatar
  OOD-OOD
  Admin's Sweetheart
  Admin's Sweetheart

  จำนวนข้อความ : 17
  Join date : 06/06/2010
  Age : 26
  ที่อยู่ : Thungsong, Nakhon Si Thammarat

  เทคนิคการทำแฟ้มผลงาน [Portfolio] 2

  ตั้งหัวข้อ by OOD-OOD on Tue Jun 08, 2010 10:16 pm

  ตัวอย่างการเรียงลำดับข้อมูล

  แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน(Student Portfolio)
  ของ
  ชื่อxyz จะมี ชั้น/เลขที่ ก็ได้ตามใจ แต่ถ้าไม่ใส่คงไม่เป็นอะไรมั้ง
  โรงเรียนxyz
  สังกัดของโรงเรียน(Ex.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2)

  คำนำ

  สารบัญ

  1.1 ประวัติส่วนตัว+ มีรูปก็จะดี

  ชื่อ
  นามสกุล
  สัญชาติ
  เชื้อชาติ
  ศาสนา
  เกิดวันที่... เดือน... พ.ศ....
  มีพี่น้อง....คน : ชาย ... คน หญิง ... คน เป็นบุตรคนที่ ...
  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
  เลขที่หนังสือเดินทาง
  ภูมิลำเนา บ้านเลขที่
  หมู่ที่
  ตรอก/ซอย
  ถนน
  ตำบล/แขวง
  อำเภอ/เขต
  จังหวัด
  รหัสไปรษณีย์

  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่
  หมู่ที่
  ตรอก/ซอย
  ถนน
  ตำบล/แขวง
  อำเภอ/เขต
  จังหวัด
  รหัสไปรษณีย์
  โทรศัพท์
  E-mail address

  ชื่อบิดา ... นามสกุล... อาชีพ....
  สถานที่ทำงาน... โทรศัพท์...

  ชื่อมารดา... นามสกุล ... อาชีพ...
  สถานที่ทำงาน... โทรศัพท์....

  **ความสามารถพิเศษ...

  ............(ลายเซ็นต์)..................
  (..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
  เจ้าของประวัติ

  1.2 ประวัติการศึกษา(ทำเป็นตาราง .... เราขอบอกหัวข้อตารางนะ)

  ระดับการศึกษา
  สถานศึกษา/จังหวัด
  ปีการศึกษา
  คะแนนเฉลี่ย(แบ่งตารางย่อย -> ) ภาคเรียนที่1 , ภาคเรียนที่2
  หลักฐานอ้างอิง(แนะนำให้ อ้างอิงไปที่ ภาคผนวก)

  ............(ลายเซ็นต์)..................
  (..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
  เจ้าของประวัติ

  1.3 ประวัติการเข้ารับอบรม/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา(ทำเป็นตาราง .... เราขอบอกหัวข้อตารางนะ)

  ลำดับที่
  ชื่อหลักสูตร/โครงการที่เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา
  ระหว่างวันที่... เดือน... พ.ศ.....
  สถานที่เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา
  หลักฐานอ้างอิง
  ผู้รับรอง

  ............(ลายเซ็นต์)..................
  (..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
  เจ้าของประวัติ
  1.4 เกียรติประวัติด้านการศึกษา(ทำเป็นตาราง .... เราขอบอกหัวข้อตารางนะ)

  ลำดับที่
  ปี พ.ศ.
  ประเภทรางวัล
  รางวัลอันดับที่
  ได้รับจากสถาบัน/หน่วยงาน
  หลักฐานอ้างอิง

  ............(ลายเซ็นต์)..................
  (..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
  เจ้าของประวัติ

  1.5 เกียรติประวัติด้านพฤติกรรม(ทำเป็นตาราง .... เราขอบอกหัวข้อตารางนะ)

  ลำดับที่
  ปีพ.ศ.
  ประเภทรางวัล
  รางวัลอันดับที่
  ได้รับจากสถาบัน /หน่วยงาน
  หลักฐานอ้างอิง

  ............(ลายเซ็นต์)..................
  (..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
  เจ้าของประวัติ


  1.6 เกียรติประวัติด้านพฤติกรรม

  ก.กิจกรรมภายในโรงเรียน (ทำเป็นตาราง .... เราขอบอกหัวข้อตารางนะ)

  ลำดับที่
  ปีพ.ศ.
  ประเภทรางวัล
  รางวัลอันดับที่
  ได้รับจากฝ่าย/ระดับ/กลุ่มสาระ/งาน
  หลักฐานอ้างอิง

  ............(ลายเซ็นต์)..................
  (..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
  เจ้าของประวัติ

  ก.กิจกรรมภายนอกโรงเรียน (ทำเป็นตาราง .... เราขอบอกหัวข้อตารางนะ)

  ลำดับที่
  ปีพ.ศ.
  ประเภทรางวัล
  รางวัลอันดับที่
  ได้รับจากสถาบัน/หน่วยงาน
  หลักฐานอ้างอิง

  ............(ลายเซ็นต์)..................
  (..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
  เจ้าของประวัติ

  1.7การปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมและสังคม (ทำเป็นตาราง .... เราขอบอกหัวข้อตารางนะ)

  ปี พ.ศ.
  ลำดับที่
  ผลงาน/รายการปฎิบัติ
  ระยะเวลา
  ผู้รับรอง

  ............(ลายเซ็นต์)..................
  (..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
  เจ้าของประวัติ


  ตอนที่ 2 ผลงาน
  (..คราวนี้ มีอะไรที่ ภูมิใจนำเสนอ ก็ใส่ไปเลย ขอแบบเจ๋งๆ เด็ดๆ เลยนะ...)


  ตอนที่ 3 อื่นๆ

  3.1 ความสนใจเป็นพิเศษและผลงานที่ได้ปฏิบัติ
  ..........( ก็แล้วแต่ คนนะ ว่าอยากนำเสนอในรูปแบบใด ).............
  .......................................................................................

  ............(ลายเซ็นต์)..................
  (..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
  เจ้าของประวัติ

  3.2 ความประทับใจต่อตนเอง/ผู้อื่น
  ..........( ก็แล้วแต่ คนนะ ว่าอยากนำเสนอในรูปแบบใด ).............
  .......................................................................................

  ............(ลายเซ็นต์)..................
  (..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
  เจ้าของประวัติ


  3.3 ความใฝ่ฝันในอนาคต
  ..........( ก็แล้วแต่ คนนะ ว่าอยากนำเสนอในรูปแบบใด ).............
  .......................................................................................

  ............(ลายเซ็นต์)..................
  (..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
  เจ้าของประวัติ


  3.4 ความต้องการที่จะอุทิศตนเองเพื่อส่วนรวม/สังคม/ประเทศชาติ
  ..........( ก็แล้วแต่ คนนะ ว่าอยากนำเสนอในรูปแบบใด ).............
  .......................................................................................

  ............(ลายเซ็นต์)..................
  (..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
  เจ้าของประวัติ

  ภาคผนวก
  ปล. เราไปร่วมกิจกรรมอะไรก็ไส่ลงไปให้หมดถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับสาขาที่เราสมัครก็ตาม หลายครั้งอาจารย์จะดูพอตแล้วก็ถามไล่หน้าให้อธิบาย กิจกรรมที่เราไปร่วมมา ถามความประทับใจ หรืออย่างทำชิ้นงานศิลปะ ก็จะถามว่าทำนานมั้ย มีขั้นตอนอย่างไร

  Credit วิชาการ dek-d

   เวลาขณะนี้ Sat Jan 19, 2019 7:55 am