SaLovePeeTeam

โย่ว วัสซาบบ ^^

ลงชื่อเข้าใช้สักหน่อยน้าาาาา ^^

อ่อ! แล้วอย่าลืม กลับไปยืนยันในเมล์ด้วยน่ะเออ...^O^

We're SaLoveP'ee Team.


  ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2554

  Share
  avatar
  OOD-OOD
  Admin's Sweetheart
  Admin's Sweetheart

  จำนวนข้อความ : 17
  Join date : 06/06/2010
  Age : 26
  ที่อยู่ : Thungsong, Nakhon Si Thammarat

  ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2554

  ตั้งหัวข้อ by OOD-OOD on Mon Jun 07, 2010 10:05 pm  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกและเสนอชื่อนักเรียนไทยเพื่อมอบทุนการ ศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์ไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา และในสถาน ศึกษาชั้นสูงของญี่ปุ่น


  ประกาศเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทนักศึกษาวิจัยและนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีพ.ศ.2554


  1.ระดับปริญญาตรี

  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นในฐานะนักศึกษาต่างชาติเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 10 ทุน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 22 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษา 12 ปี ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทย ศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี )


  2. ระดับนักศึกษาวิจัย


  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาวิจัยในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นในฐานะนักศึกษาวิจัยต่างชาติเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 50 ทุน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีระยะเวลา รับทุนการศึกษา 2 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่นครึ่งปี) แต่ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ศึกษาไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก หรือหลักสูตรการศึกษาวิชาเฉพาะทางกำหนดให้ระยะเวลารับทุนการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ


  3. ทุนญี่ปุ่นศึกษา

  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นในฐานะนักศึกษาต่างชาติเพื่อไปเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น และศึกษาวัฒนธรรม สภาพสังคมเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 5 ทุน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และศึกษาภาษาญี่ปุ่น หรือวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี

  4. ทุนอบรมวิชาชีพครู

  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อไปศึกษาวิจัยเกี่ยวกับด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 10 ทุน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า 5 ปี สอนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาหรือสอนในสถาบันพัฒนาอาชีพครู ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี 6 เดือน (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่นครึ่งปี)


  5.ทุนวิทยาลัยเทคนิค

  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคที่ญี่ปุ่นในฐานะนักศึกษาต่างชาติเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 2 ทุน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 22 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีที่ 11 ขึ้นไปนับจากประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา 12 ปี ระยะเวลารับทุนการศึกษา 4 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)


  6. ทุนฝึกอบรมวิชาชีพ

  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษาที่ญี่ปุ่นในฐานะนักศึกษาต่างชาติเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 2 ทุน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 22 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษา 12 ปี หรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรตามที่สถาบันอาชีวะศึกษาของญี่ปุ่นให้การยอมรับ ระยะเวลารับทุนการศึกษา 3 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)


  7. YOUNG LEADERS' PROGRAM

  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกข้าราชการสามัญ ผู้ซึ่งเป็นอนาคตในการพัฒนาประเทศไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น ทุนแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชาคือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น สาขาวิชาการบริหารทางแพทยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี (ไม่เกิน 35 ปีสำหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลมามากกว่า 3-5 ปี (คุณสมบัติจะแตกต่างไปตามสาขาที่สมัคร) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่สังกัด  *กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข และรายละเอียดของทุนแต่ละประเภทก่อนสมัคร

  รายละเอียดทั้งหมด http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm

   เวลาขณะนี้ Sat Jan 19, 2019 8:00 am